Enklere hverdag med Tjenesteshop

Tjenesteshop er en løsning tilpasset brukere som har vedtak om praktisk bistand. Via tjenesteshop kan man bestille tjenester til et tidspunkt som passer den enkeltes hverdag fremfor kommunens timeplan. For kommuner gir Tjenesteshop mer fleksibilitet ved at rigide tidsrammer brytes opp og for brukerne betyr innføringen av systemet en ny og mer selvstendig hverdag.

Løsningen kan benyttes for alle bestillingsbare tjenester.

Brukerne i sentrum

Tjenesteshop er realisert takket være ildsjeler i Larvik kommune som ønsket at brukerne av kommunale tjenester fikk en mer selvstendig hverdag. Kontroll over egen tid, kunne bestemme selv når man skal stå opp, spise sine måltider og delta i sosialt samvær er faktorer som er grunnleggende for livskvalitet og trivsel for alle.

Med tjenesteshop får brukere av praktisk bistand og andre tjenester fra kommunen mulighet til selv å bestille tid for assistanse og oppfølging. Dette bidrar til selvstendiggjøring og mestring i egen livssituasjon.

Løsningen er lagt opp som en responsiv og universelt utformet webside slik at den kan brukes på alle plattformer brukerne har behov for. For de som bruker alternative inntastingsmetoder som for eksempel hodemus og øyestyring, tilpasses skjermen. Det er enkelt å bytte mellom normalvisning og høykontrast for svaksynte og fargeblinde.

Jobber du i en kommune og ønsker å vite mer om Tjenesteshop?

Fyll ut kontaktinformasjonskjema under eller ring Martin Gulbrandsen 94508343

Ønsker du mer informasjon om Tjenesteshop?