oslo-01
Flere av våre kunder har en samfunnskritisk funksjon og det samme gjelder noen av våre prosjekter.

Samfunnsansvar og bærekraft

I Proventus forplikter vi oss til ansvarlig og bærekraftig drift av selskapet. Både i forhold til våre ansatte, kunder og i vårt nærmiljø der vi opererer med de høyeste standarder.

Det grønne skiftet  

Vi holder til i toppmoderne lokaler i Pilestredet 28, som er et BREEAM sertifisert bygg. Dette innebærer at våre lokaler tilfredsstiller en rekke krav og formaliteter som setter brukerens helse og trivsel i sentrum, samtidig som vi bidrar til å minimere vårt eget fotavtrykk.

Vi har en bevisst holdning til å minimere egne utslipp og har velfungerende system for avfallshandtering, kildesortering og gjenvinning.

Vi holder til ved knutepunktet Nasjonalteatret og promoterer kollektiv trafikk. Vi tilbyr sykkelparkering for de av våre kolleger som ønsker å sykle til og fra jobb, men har valgt å ikke tilrettelegge med parkeringsplasser for bil.

Proventus_0038

Mangfold, rettferdighet og inkludering

For å skape de beste IT-løsningene for kundene våre, trenger vi en mangfoldig arbeidsstyrke. Dette fordi fremtidens utfordringer trenger ulike innfallsvinkler og perspektiver for å løses.

Vi er en inkluderende arbeidsplass der vi søker etter og verdsetter ulike perspektiv. Trivsel på arbeidsplassen er en av kjerneverdiene til Proventus og det er viktig for oss at alle blir sett og like verdsatt uansett kjønn, alder, etnisitet eller legning.

Måten vi systematisk jobber med mangfold og inkludering er å sørge for rettferdig kompensasjon for samme arbeid, kompetanseheving og utviklingsmuligheter til alle samt nulltoleranse for urettferdig forskjellsbehandling. Vi tilrettelegger våre rekrutteringsprosesser for å fremmer en mangfoldig arbeidsplass.

Samfunnsansvar

Flere av våre kunder har en samfunnskritisk funksjon og det samme gjelder noen av våre prosjeker. Eksempel på dette er privat AFP (Avtalefestet Pensjon), der vi har utviklet en løsning som håndterer alle medlemsbedrifter og søkere til ordningen. Et annet eksempel er Havarikommisjonen. Her bistår vi med å systematisere og tilgjengeliggjøre samtlige havarirapporter som er utgitt på en brukervennlig måte. Vi har også designet og utviklet et medlemssystem for Redningsselskapet som håndterer hele medlemsmassen, alt fra administrasjon av medlemmer til håndtering av donasjoner.  

Proventus er samarbeidspartner med Fundraising Norge.  

Proventus_0402

Miljø og bærekraft

Våre kontorlokaler er plassert i Pilestredet 28 som er et Breeam sertifisert kontorbygg

 

 

Vår huseier har fokus på en bærekraftig forvaltning av sine eiendommer og benytter BREEAM sertifiseringssystem som ledd i å kartlegge og sertifisere eiendommer de forvalter. Når et bygg er sertifisert innebærer dette reduserte driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende bygg. Formålet med sertifiseringen er at dette kan benyttes som måleapparat for å oppnå bedre og mer miljøvennlig bygg for oss som brukere samtidig som de reduserer miljøbelastningen.