Skalerbar CMS løsning med unik søkemotor hos Statens Havarikommisjon

Statens havarikommisjon er en offentlig undersøkelseskommisjon som skal bidra til å øke sikkerheten gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-, jernbane-, vei- og forsvarssektoren, og av sjøulykker og arbeidsulykker om bord på skip.

Under årens løp har Havarikommisjonen produsert mange hundre offentlige rapporter som danner et uvurderlig kompetansegrunnlag for læring og forebygging av ulykker og alvorlige hendelser. Derfor har Havarikommisjonen et behov for å publisere og tilgjengeliggjøre alle sine rapporter på en ryddig og søkbar måte, slik at journalister og andre interessenter kan få en god oversikt. Det skal være lett å finne frem til relevant informasjon.

Løsningen som Havarikommisjonen har valgt er bygget på Relatude CMS plattform og hostet på MS Azure. De avanserte søkemulighetene i Relatude gjør det mulig å finne tilbake til rapporter med verdifulle erfaringsdata helt tilbake til 1950-tallet.

Ved å definere en struktur som skiller på design og innhold har Havarikommisjonen kunnet fornye og endre det visuelle utrykket på websidene sine en rekke ganger uten å måtte legge inn all data på nytt. Siden 2005 har nettsiden vært gjennom flere større redesign med det samme innholdet, hvilket har medført store besparelser og redusert Total Cost of Ownership.

«Vi får gode tilbakemeldinger fra våre interessenter. Det er lett å finne frem til riktig rapport. Vi har god oversikt over rapportene og det er enkelt med nye publiseringer. Systemet utgjør et viktig element i vårt mål om å gi rask og enkel tilgang til sikkerhetslæringen fra en ulykke eller alvorlig hendelse.» Avdelingsdirektør Ronny Ruud, Statens Havarikommisjon

Statens Havarikommisjon har fått en formålstjenlig og bærekraftig webløsning som med hjelp av en god struktur i kombinasjon med AI funksjonalitet gir journalister, publikum og andre muligheten til å finne frem blant hundrevis av rapporter med et tastetrykk.

Statens havarikommisjon