Proventus_0402

Proventus er totalleverandør til Fellesordningen for AFP

Samarbeidet med Fellesordningen for AFP preges av et tett partnerskap der Proventus bidrar med sin teknologiske ekspertise og kunden med sin fagekspertise. Utvikling og tjenesteinnovasjon er en del av den smidige arbeidsmetodikken.

Fellesordningen for AFP forvalter AFP-ordningen i privat sektor.  AFP (Avtalefestet pensjon) er arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og stat. Ordningen omfatter ca 840 000 personer og rundt 11 200 virksomheter. Proventus har utviklet og vedlikeholder systemet for ordningen.

Den totale IT-løsningen er omfattende

Den skreddersydde løsningen omfatter medlemsregister for bedriftene, saksbehandling av AFP- og Sliterordning-søknader, samt tilhørende moduler. Systemet innhenter firmainformasjon fra Brønnøysundregistrene, inntektsinformasjon fra Skattedirektoratet (SKD), arbeidsforhold fra NAV. I tillegg legger løsningen til rette for deling av saksinformasjon med NAV. Saksinformasjon er sømløst integrert med Altinn slik at virksomheter elektronisk kan sende inn supplerende informasjon om søknader fra ansatte. Alle søknader om AFP går gjennom den virksomhetskritiske løsningen som Proventus har utviklet.

Løsningen for AFP er et dynamisk medlemssystem som håndterer innmeldinger, utmeldinger, fakturering i tillegg til en rekke andre funksjonaliteter.

Hovedapplikasjonen er bygget på Windows med .Net som felles API samt tilhørende web klienter, hvilket gir en robust plattform som under årenes løp har blitt tilpasset stadig nye behov i en verden i endring.

Samarbeidet med Fellesordningen for AFP preges av et tett partnerskap der Proventus bidrar med sin teknologiske ekspertise og kunden med sin fagekspertise. Utvikling og tjenesteinnovasjon er en del av den smidige arbeidsmetodikken.