Den gode arbeidshverdagen i Proventus

Det er avgjørende for oss å ta godt vare på våre medarbeidere som er vår viktigste ressurs. Arbeidshverdagen skal være utviklende, hyggelig og problemfri. Vi legger til rette for minst mulig byråkrati og administrasjon, slik at du kan fokusere på oppgavene dine og det du er god på!

Tekniske hjelpemidler

Når det gjelder IT utstyr og teknologiske hjelpemiddel i arbeidshverdagen, tror vi ikke på «one size fits all». Derfor tilrettelegger vi for at våre medarbeidere skal få påvirke hva slags utstyr de ønsker å bruke.

Hos oss får du et raust budsjett til å velge den telefon du ha. Våre utviklere har ulike preferanser og behov for PC og IT utstyr som vi imøtekommer så godt det lar seg gjøre. Vår ambisjon er å gjøre våre medarbeidere i stand til å levere så gode prosjekter som mulig og det skal i hvert fall i ikke stå på mangelfull teknologi. 

Faglig og personlig utvikling

Vi er lidenskapelig opptatt av livslang læring og legger til rette for deltakelse på ulike kurs og konferanser.  

Vi oppfordrer alle våre medarbeidere til å ta ulike sertifiseringer slik at vi til enhver tid er oppdatert på siste nytt innen teknologi og metoder.

Kompetansedeling er en svært viktig del av arbeidshverdagen hos oss, og det skjer en god del innovasjon og læring ute hos kunder og i prosjekt.

Vi har regelmessige fagtreff der vi holder oss oppdatert, ofte i samarbeid med våre partnere.

Bedriftskultur og teambuilding

Å gå på jobb skal være meningsfull kvalitetstid! Trivsel og respekt for hverandre er nedfelt i vårt DNA. Hos oss blir du tatt godt imot og inkludert i vårt gode arbeidsmiljø.

Vi har jevnlige samlinger med både faglig og sosialt innhold.

Hvert år reiser vi på tur sammen til en hyggelig destinasjon i Europa.  

Work life balance

Livet består av ulike faser og noen livssituasjoner krever mer tilrettelegging enn andre. Det ønsker vi å legge til rette for gjennom blant annet hjemmekontor, fleksible arbeidstider og andre ordninger som kan bidra til å løse tidsklemma.

Forsikrings- og pensjonsordninger

Proventus har en av markedets beste forsikringsordninger som tar høyde for det meste som kan skje; alt fra ulykker til sykdom. Våre behandlingsforsikringer sikrer at du slipper stå i helsekø. De dekker også opp for fysikalsk behandling, online legebesøk og mental helsehjelp.

Vår reiseforsikring gjelder for både jobb og private reiser og omfatter også familie.

Kompensasjon

Vi har en konkurransedyktig kompensasjonsmodell der lønnen gjenspeiles i tråd med den kompetanse man har, faglig dyktighet og den tid man investerer i sitt arbeid.