Proventus er et norsk IT-selskap med lang fartstid

I Proventus jobber vi helst med moderne webteknologi. Dette fordi vi ønsker å være en bedrift i kontinuerlig utvikling til det beste for våre ansatte og kunder.

Proventus som selskap har holdt på i 27 år, men kjerneverdiene er fremdeles godt bevart; å tilby godt IT-håndverk, skape langsiktige kunderelasjoner og et hyggelig arbeidsmiljø.