P R O V E N T U S

Teknologi | Proventus

Vi hjelper virksomheter med smarte IT-løsninger

Dagens teknologilandskap er uoversiktlig og krevende å sette seg inn i. Som konsulentselskap er det vår oppgave å ligge i fremkant av utviklingen, slik at vi kan hjelpe våre kunder med å raskt finne frem til den beste løsningen.

Proventus har lang erfaring med en rekke komplekse prosjekter som gjør at vi har opparbeidet spisskompetanse på systemutvikling innen .NET og Azure. Vi er en Microsoft Partner og lidenskapelig opptatt av ny teknologi og de muligheter som finnes.

.NET er en samling teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft. Det inkluderer koding, arkitektur og utvikling av skytjenester. Noen av kundene våre ønsker hjelp med modernisering og videreutvikling av en eksisterende løsning. Andre trenger hjelp med å designe og bygge en løsning fra bunn. .NET teknologien utvikles i et rasende tempo og mulighetene er uendelige.

Azure er Microsofts skyplattform som tilbyr unike muligheter for karboneffektiv lagring i skyen. Plattformen består av mer enn 200 produkter og skytjenester som kan bidra til modernisering av eksisterende system og utvikling av nye løsninger. Azure tilrettelegger for design, utvikling og administrasjon av programmer på tvers av skyer, verktøy og rammeverk. Kontinuerlig innovasjon i Azure støtter opp under utviklingen for morgendagens løsninger. Proventus er Microsoft Cloud Solution Provider (CSP).

AI-teknologier har vært et fokusområde for Proventus i lang tid. Gjennom vårt samarbeid med Microsoft fikk vi tidlig tilgang på Azure Open AI GTP-4 og det har vært en viktig katalysator for vårt arbeid med å utnytte AI til funksjonalitet som gir praktisk verdi. Vi har laget en rekke funksjoner i Relatude CMS og E-commerce som benytter mulighetene i Large Language Models. ChatGTP er den mest populære LLMen på market. Blant annet har vi laget Relatude Copilot, som hjelper redaktørene med forbedring av tekster, generering av meta description og meta keywords samt generering av bilder og illustrasjoner. I tillegg har utviklet en semantisk søkemotor, som i motsetning til en tradisjonell søkemotor, søker etter mening, og ikke bare tekst, hvilket øker verdien av søk enda mer.

Progress ble startet opp av et knippe MIT studenter i 1981 med Joseph W. Alsop i spissen. Opprinnelig fokuserte man på relasjonsdatabaser, men under årenes løp er det blitt gjort en god del oppkjøp og produktporteføljen har ekspandert tilsvarende. Nå omfavner Progress alt fra løsninger for system integrasjon, datainteroperabilitet til applikasjonsutvikling inkludert Software as a Service.

Proventus har samlet Norges ledende eksperter innenfor Progress teknologi. Våre medarbeidere som har spisskompetanse innenfor Progress, jobber både med utviklingsprosjekt hos våre kunder i tillegg til vedlikehold og support av våre egenutviklede løsninger som er bygget på Progress teknologi. 

Fleksibilitet og innovasjon

Vi kan både fornye en eksisterende løsning eller bygge en ny løsning fra bunn. Vi har lang erfaring med å utvikle en rekke ulike løsninger som for eksempel online bookingsystem for treningssentre, skreddersydde fakturaløsninger for inkassoselskap og pensjonsordninger. Her (link) kan du lese om forskjellige løsninger som vi har utviklet for våre kunder.