Få bedre oversikt og kontroll over dine verdier med Merida

Vår løsning for Enterprise Asset Management

Vår løsning, Merida, er utviklet i nært samarbeid med våre kunder for å maksimere verdien av deres virksomheter. Merida håndterer hele logistikkverdikjeden og støtter alle faser av en eiendels livssyklus, inkludert kapitalplanlegging, anskaffelse, installasjon, vedlikehold, drift, risikostyring og avhending. Ved hjelp av Merida kan virksomheter planlegge, optimere og spore sine verdier, slik at de kan iverksette nødvendige aktiviteter og prioriteringer knyttet til ressursforvaltning. Vår løsning er allsidig og kan brukes til å håndtere alt fra utstyr og produkter til bygningsmasse.

Merida er en modulbasert løsning med åpen arkitektur, som gir kundene muligheten til å velge de modulene de trenger. Dette gjør at løsningen kan tilpasses etter virksomhetens spesifikke behov. Hvis behovene endrer seg, kan løsningen enkelt skaleres opp. Vi kontinuerlig investerer i tjenesteinnovasjon og utvikling for å sikre best mulig funksjonalitet, og dette har gjort Merida til et uvurderlig verktøy for våre kunder.

Proventus_0247

Merida brukes av både offentlige og private organisasjoner for å håndtere logistikken innen ulike områder, som utstyrsregister, medisinsk teknisk utstyr, behandlingshjelpemidler, steril og aktiv forsyning. I tillegg bruker virksomheter som administrerer store porteføljer av IT-utstyr og annet teknisk utstyr også Merida som sin foretrukne løsning.

 

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 47 600 800 eller e-post post(at)proventus.no for en uforpliktende prat om hva Merida kan gjøre for din virksomhet.