Våre produkter

IT-løsninger til organisasjoner i privat og offentlig sektor

Med lokaler i hjertet av Oslo, spisskompetanse på våre fagfelt og rause medarbeidere leverer og drifter vi solide IT-løsninger i alle sektorer. Vi kombinerer kreativitet og teknologi for å gi våre kunder unike digitale løsninger for å lette deres utfordringer.

VI HAR UTVIKLET NORGES KRAFTIGSTE MEDLEMSSYSTEM.

Dette medlemssystemet er en standard programvare for medlems- og innsamlingsvirksomhet. Systemet benyttes i dag av store organisasjoner som Redningsselskapet, NOAH – for dyrs rettigheter, Skiforeningen, Norsk cøliakiforening og Amnesty International Norge. Løsningen har en rik portefølje av moduler som gjør prosessen med å tilpasse den enkelte organisasjons behov lettere. Orgsys øker kvaliteten i organisasjonens medlemsbase, reduserer frafall og gir økt effektivitet i innsamling av midler. Interessert i å ta i bruk Orgsys for din organisasjon? Ta kontakt med kundeansvarlig Carla Sandbakken på carla.sandbakken@proventus.no.

VI HAR OGSÅ UTVIKLET ET LOGISTIKKSYSTEM MED ÅPEN ARKITEKTUR.

Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning. Systemetbunderstøtter og dokumenterer alle faser av et utstyrs «livssyklus» fra anskaffelse til avhending. Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder. Disse inkluderer utstyrsregister, behandlingshjelpemidler, steril forsyning og aktiv forsyning. Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell og kontor- og renholdsrekvisita som fører til spart tid og plass. Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur som betyr at systemet kan tilpasses enhver kundes behov. Interessert i å snakke mer om mulighetene Merida bringer med seg? Ta kontakt med Tormod Sveli på tormods@proventus.no.

Vi har en egen prosjektavdeling.

TJENESTESHOP

Ved å fokusere på mulighetene ny teknologi bringer med seg, er vi på lag med alle som ønsker å utvikle sine forretningsmodeller og tjenester. Vi jobber for at digitaliseringen av produkter og tjenester skal oppleves som en smidig og givende prosess for alle involverte. Blant annet har vi utviklet en digital plattform for mottakere innenfor kommunale tjenester som gir brukeren kontroll over egen tid. Her var målet økt livskvalitet for sluttbrukeren og effektivisering av måten tjenesten blir levert på. Ta kontakt med thomas.demora@proventus.no for mer informasjon

En enkel bookingløsning.

Den grunnleggende tanken og hovedformålet med Tjenesteshop er å bidra til en mer selvstendig hverdag for brukere av kommunale tjenester. Menneskers livskvalitet og trivsel er sterkt tilknyttet muligheten til å bestemme over egen tid og planlegge egen hverdag. Ved selv å kunne avgjøre når man ønsker å stå opp, stelle seg og spise dagens måltider åpnes også muligheten for å styre hvordan og når man ønsker å delta i andre aktiviteter og sosialt samvær. Tjenesteshop gjør dette mulig og tjenesten fører forhåpentligvis til økt livskvalitet for brukerne.