Bli kjent med oss

Proventus har innovative IT-løsninger og dyktige mennesker.

Vi er et bredt og solid kompetansemiljø innenfor IT og vi leverer alt fra effektive standardløsninger til skreddersøm for våre kunder. Vår styrke ligger i at vi er smidige og tilgjengelige og derfor evner å omstille oss raskt. Vi tar godt vare på våre ansatte og setter mennesket i fokus, derfor legger vi til rette for at de som jobber hos oss skal få utvikle seg og sine ferdigheter. Det er slik vi tror våre folk kan levere innovative løsninger til deg som kunde. Happy medarbeider, happy kunde.

Proventus er både et programvarehus og et konsulentselskap.

Vi utvikler og forvalter spesialtilpassede kjernesystemer for enkeltkunder, og vi leverer standardprogrammer som er ledende innen sine fagfelt. Vi er en IT-leverandør med spisskompetanse på løsninger basert på Microsoft .Net og Progress teknologi.

På Progress OpenEdge har vi et av Skandinavias største fagmiljø i tillegg til at vi besitter unik kompetanse på integrasjon og løsninger som kombinerer dette med Microsoft .Net teknologi.

Vi har utviklet Norges kraftigste medlemssystem.

Medlemssystemet heter Orgsys og er en standard programvare for medlems- og innsamlingsvirksomhet. Systemet benyttes i dag av store organisasjoner som Redningsselskapet, Leger uten grenser og Amnesty International Norge. Løsningen har en rik portefølje av moduler som gjør prosessen med å tilpasse den enkelte organisasjons behov lettere. Orgsys øker kvaliteten i organisasjonens medlemsbase, reduserer frafall og gir økt effektivitet i innsamling av midler. Interessert i å vite mer om Orgsys? Her kan du lese mer om den fine løsningen vår.

Vi har også utviklet et logistikksystem med åpen arkitektur.

Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning. Merida understøtter og dokumenterer alle faser av et utstyrs «livssyklus» fra anskaffelse til avhending. Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder. Disse inkluderer utstyrsregister, behandlingshjelpemidler, steril forsyning og aktiv forsyning. Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell og kontor- og renholdsrekvisita som fører til spart tid og plass. Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur som betyr at systemet kan tilpasses enhver kundes behov.  Les mer om vårt logistikksystem her.