Viking Supply Ships

Flåtestyring og responsive nettsider for Viking Suppy Ships

Kategori

Webutvikling og UX

Rolle

Utvikling og design

Sektor

Privat

Webprosjektet vi utviklet for Viking supply ships bestod av to delprosjekter: ny nettside tilpasset alle digitale flater og et charteringsprogram der informasjon om skipenes seilingsprogram presenteres og rapporteres.

LØSNINGEN

Websidene til Viking supply Ships er responsive slik at de tilpasses alle flater på en god måte. Designet er tilpasset deres profil og forretningsidé og speiler at VSS er en seriøs aktør i et globalt marked.

FUNKSJONALITET

Styring av skipsinformasjon og status

Dokumenthåndtering og rapportering

Søknadsprosessering

Integrasjon mot Cision

Integrasjon mot geo-lokasjonstjenester

Se prosjekt

TEKNOLOGI

.Net utvikling
UX/brukeropplevelser