Velkommen Mats Edvardsen

Møt vår nye mann på AI og maskinlæring 

Mats kommer fra energibransjen der han har jobber med nye produkter. Han har her jobbet med å integrere analyse arbeid inn i produktet og utforme arkitektur i et produkt som omhandler automatisk opptrening av AI-modeller.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder var:
● Integrere/implementere deep-learning AI-modeller(python/linux/shell).
● Deploye AI-modeller i microservices via kubernetes med azure som cloud-platform (python,docker).
● Designe/utvikle system for automatisk re-trening og deployment av AI modeller (net,python).
● Designe/utvikle processing pipelines (python,AI,Azure batch).
● Designe/utvikle tradisjonelle back-end microservices/databases (Web api, workers).
● Utføre database migreringer og vedlikehold (Postgres,AzureSqlServer,MsSqlServer).
● Utvikle kode biblioteker (pip,nuget,npm).
● Skrive Unit/Integration tester (pytest,xunit).
● Utvikle/konfigurere CD/CI pipelines (Azure Pipelines).
● Støtte salgsteam med teknisk innsikt og demo/foredrag.