Samfunnsviteren – Digitalt magasin

Et medlemsblad fra trykk til digitalt

Kategori

UX og webutvikling

Rolle

Design & utvikling

Sektor

Organisasjon

Digitalisering av medlemsbladet “Samfunnsviteren” ga medlemmene av Samfunnsviterne både siste nytt og arkivet på samme sted i et lettfattelig format. Organisasjonen sparer nå også betydelige beløp hvert år på trykk og porto som heller kan brukes på andre medlemsnære aktiviteter.

Bladet er designet av Dinamo og Proventus har stått for den tekniske utviklingen og implementeringen.

LØSNINGEN

Gode grunner til å gå fra papir til digitalt:

Å ta miljøhensyn: Samfunnsviterne er sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være miljøfyrtårnsertifisert innebærer at foreningen må drive systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Ved ikke å trykke medlemsbladet vil foreningen minske miljøbelastninger som bruk av papir og frakt.

Bedre faglig tilbud: En digital omlegging var også med et ønske om å kunne gi et bedre faglig tilbud til medlemmene.

Folks medievaner: Digitalisering av varer og tjenester skjer hyppig og stadig mer innhold konsumeres via nettbrett og mobiltelefoner.

Synlighet: Samfunnsviterne oppnådde forholdsvis liten synlighetseffekt av å ha et trykket medlemsmagasin. Et digitalt magasin ga større muligheter for spredning på sosiale medier. Foreningens faglige tilbud for eksisterende og potensielle nye medlemmer ble mer synlig. På sikt kan digitalisering av bladet bidra til å gjøre foreningen mer aktuell som samfunnsaktør samt synliggjøre verdien av medlemmenes kompetanse.

Aktualitet: Omlegging av bladet Samfunnsviteren ga organisasjonen bedre mulighet for å holde artikler og informasjon oppdatert. Artikler kan enkelt utvides, endres og redigeres slik at de beholder aktualitet. Samfunnsviterne ytrer at de nå har større handlingsrom til å linke til relaterte saker i andre medier, kilder og ressurser på en mer brukervennlig måte.

Skreddersøm: Samfunnsviternes websider bygger på et rent WordPress tema i bunn. Fokus var å skreddersy en responsiv platform tilpasset alle flater. Det ble satt opp ulike brukergrensesnitt slik at Samfunnsviterne selv enkelt kan utføre oppgaver som redigering, posting, og bildebehandling.

TEKNOLOGI

Wordpress
UX/brukeropplevelser