Nettbutikk for Rett Hjem

Dagligvarer på nett

Kategori

Web- og systemutvikling

Rolle

Utvikling

Sektor

Privat

Nettbutikken til Rett Hjem Norge AS var en av de første nettbutikkene for mat og dagligvarer levert på dør til bedrifter og privatpersoner. Da Proventus skulle utvikle nettbutikken med administrative løsninger fantes det ingen standardprogrammer som dekket deres behov. Gjennom tett samarbeid med kunden utviklet vi både nettstedet, nettbutikken og backofficeløsninger for håndtering av ordre, plukklister, utkjøring og fakturering.

MÅLGRUPPE OG FUNKSJONALITET

Nettbutikken ble utviklet som et prosjekt i ulike faser. For å utvikle en optimal nettbutikk startet denne jobben med en grundig gjennomgang av driften. Kravspesifikasjonen ble kartlagt etter gjentatte besøk på ordrekontor, lagerkontor og ute i det fysiske lageret. Kravspesifikasjonen ble så brutt ned i en rekke mindre prosjekter som ble levert fortløpende.

LØSNING OG FUNKSJONALITET

Nettbutikk med mulighet for å lage egne handlelister, samt faste oppdrag

Skreddersydd lagersystem for å administrere plukking og utkjøring av varer

Ordre og fakturasystem

CRM- og kundesystem basert på egenutviklede moduler, tilpasset dagligvarehandelens behov

Drift av den totale løsningen ligger på en dedikert server hos Host Nordic i Danmark

OPPFØLGING

Systemet er fortløpende oppdatert og endret ettersom markedet og kundene til Rett Hjem har krevd spesielle løsninger tilpasset nettopp dem. Rett Hjem er et godt eksempel på at SMB-bedrifter lykkes godt med spesialtilpassede systemer bare viljen til å kjøre gjennom prosjektet er til stede.

Se prosjektet

TEKNOLOGI

.Net utvikling
UX/brukeropplevelser

iOS
Android