Redningsselskapet

Medlemshåndtering for Redningsselskapet

Kategori

Produkt- og systemutvikling

Rolle

Utvikling og rådgivning

Sektor

Organisasjoner

Redningsselskapet er en norsk humanitær organisasjon hvis formål er å redde liv til sjøs, berge og verne verdier til sjøs og drive forebyggende arbeid for å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Proventus er stolt leverandør av RS sitt kjernesystem for medlemshåndtering samt webfunksjonalitet.

VÅR LEVERANSE

RS benytter i dag Orgsys for medlemshåndtering. Orgsys er et av Proventus sine signaturprodukt utviklet for frivillige organisasjoner. Orgsys håndterer registrering av medlemskap for RS og tar seg av transaksjoner fra fastgivere. Vi tar oss av vedlikehold, support og drift for Orgsys parallelt med at våre konsulenter ute hos RS sørger for kontinuerlig integrering av alle andre databaser inn i Orgsys. Dette gjør Orgsys til RS sitt kjernesystem for all virksomhet.

FUNKSJONALITET

Kjernesystem for all medlemshåndtering

Løpende utvikling og kontinuerlig forvaltning

Utviklere med førstehåndstilgang til Orgsys-teamet

Utvikling av modul i nettsidene til Sjøredningsskolen

TEKNOLOGI

.NET

Asp.Net

Progress

Angular.js

TeamCity

Jira