Orgsys

Et medlems- og innsamlingssystem

Orgsys håndterer de viktigste oppgavene rundt dine støttespillere for din organisasjon. Systemet har en rik portefølje av moduler som hjelper med å effektivisere organisasjonen i det daglig arbeidet.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Orgsys har spesialisert funksjonalitet for å håndtere alle aspekter knyttet til fundraising. Systemet sørger for at du når dine givere på preferert kanal (som SMS, e-post eller brev) til rett tid. Det gir mulighet for mange inntektskilder som fastgivere, SMS-støtte, TM, DM, face2face, verving, crowdfunding og churn aktiviteter. Etter markedsrettede aktiviteter er det lett å måle og analysere effekten av kampanjer. Orgsys kan integreres med mange 3.parts løsninger og vi tilbyr Orgsys driftet.

MEDLEMSHÅNDTERING

Orgsys sikrer oppdatert informasjon på dine medlemmer og bidragsytere. Det innehar markedets kraftigste verktøy for dubletthåndtering med kryssjekk av mange kriterier. Dette gir deg data til å stole på, høyere treffprosent og mer fornøyde medlemmer og givere. Orgsys kan kobles opp mot 3.parts for vask og ajourhold av adresser og reservasjoner i Brønnøysundregistrene (ref. bransjenormen og GDPR).

AUTOMATISERING

Alle organisasjoner har mange tidkrevende manuelle prosesser. Med Orgsys moduler for å automatisere arbeidsprosesser vil du frigi tid som heller kan benyttes til kjernevirksomheten. Orgsys har flere moduler for automatisering og vi vil etter samtale med de ulike bedriftene finne den løsningen som passer deres behov.