Orgsys

Et medlems- og innsamlingssystem

Orgsys håndterer de viktigste oppgavene rundt dine støttespillere i din organisasjon. Systemet har en rik portefølje av moduler som hjelper med å effektivisere organisasjonen i det daglig arbeidet.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Orgsys har spesialisert funksjonalitet for å håndtere alle aspekter knyttet til fundraising. Systemet sørger for at du når dine givere på preferert kanal (som SMS, e-post eller brev) til rett tid. Det gir mulighet for mange inntektskilder som fastgivere, SMS-støtte, TM, DM, face2face, verving, crowdfunding og churn aktiviteter. Etter markedsrettede aktiviteter er det lett å måle og analysere effekten av kampanjer. Orgsys kan integreres med mange 3.parts løsninger og vi tilbyr Orgsys driftet.

MEDLEMSHÅNDTERING

Orgsys sikrer oppdatert informasjon på dine medlemmer og bidragsytere. Det innehar markedets kraftigste verktøy for dubletthåndtering med kryssjekk av mange kriterier. Dette gir deg data til å stole på, høyere treffprosent og mer fornøyde medlemmer og givere. Orgsys kan kobles opp mot 3.parts for vask og ajourhold av adresser og reservasjoner i Brønnøysundregistrene (ref. bransjenormen og GDPR).

AUTOMATISERING

Alle organisasjoner har mange tidkrevende manuelle prosesser. Med Orgsys moduler for å automatisere arbeidsprosesser vil du frigi tid som heller kan benyttes til kjernevirksomheten. Orgsys har flere moduler for automatisering og vi vil etter samtale med de ulike bedriftene finne den løsningen som passer deres behov.

Fra 1. januar 2020 skal all elektronisk fakturering (EHF) gjennom Open Peppol skje etter den nye standarden, EHF 3.0 (Peppol BIS Billing 3.0). Våre applikasjoner Merida, Orgsys og AFP-ordningen er alle forberedt for produksjon og mottak av fakturaer og kreditnotaer etter den nye standarden. Den gamle standarden, EHF fakturering 2.0, ble faset ut fra 31.12.2019. Proventus har deltatt i et EU-finansiert prosjekt i lokal regi av Digitaliseringsdirektoratet for å sikre at tilpasningene i våre løsninger er gjennomført og godkjent etter de nye forskriftene.