Merida

Logistikksystem

Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning. Det er godt tilpasset og testet i samråd med alle våre kunder som i dag benytter seg av løsningen.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Merida er under kontinuerlig videreutvikling for å sikre optimal funksjonalitet og har blitt et uvurderlig verktøy for alle våre kunder. Merida benyttes idag i de fleste sykehus i Norge. Meridas største installasjon finnes ved Haukeland Universitetssykehus, og har mer enn 4000 registrerte brukere.

Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur. Dette betyr at systemet kan tilpasses enhver kundes behov ved at vi kan implementere de moduler som gir ønsket funksjonalitet og resultat.

Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder, inkludert:

UTSTYRSREGISTER

Merida er en løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendeler som medisinsk teknisk utstyr, IT-utstyr, allmenn teknisk utstyr og inventar. Løsningen understøtter alle faser av en eiendels ”livssyklus” fra anskaffelse til avhending. Bygningsmasse med oversikt over etasjer og rom håndteres også.

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Merida BHM har funksjonalitet for utlån og administrering av behandlingshjelpemidler som utstyr til personkunder. Der kan man knytte søknaden fra behandlingsapparatet, for eksempel fastlege, til kunden. Merida tilbyr også planer for innkalling av utlånt utstyr til kontroll eller ettersyn, med standardbrev eller epost som sendes kunden på forhånd.

STERIL OG AKTIV FORSYNING

Med Merida kan du spore og dokumentere sirkulasjonen av sterilt gods slik at du alltid sørger for å ha riktig instrument til rett tid. Merida hjelper deg å spare kostnader, eliminere store lagerbeholdninger, øke effektiviteten og bedre pasientsikkerheten.

Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell, kontor- og renholdsrekvisita. Løsningen baserer seg på kjente prinsipper for lagerstyring som «first-in-first-out». Dette sparer tid og plass, øker tilgjengeligheten av kritiske forbruksvarer og medfører fornøyde interne kunder.

Besøk Merida Wiki her.

Fra 1. januar 2020 skal all elektronisk fakturering (EHF) gjennom Open Peppol skje etter den nye standarden, EHF 3.0 (Peppol BIS Billing 3.0). Våre applikasjoner Merida, Orgsys og AFP-ordningen er alle forberedt for produksjon og mottak av fakturaer og kreditnotaer etter den nye standarden. Den gamle standarden, EHF fakturering 2.0, ble faset ut fra 31.12.2019. Proventus har deltatt i et EU-finansiert prosjekt i lokal regi av Digitaliseringsdirektoratet for å sikre at tilpasningene i våre løsninger er gjennomført og godkjent etter de nye forskriftene.