Orgsys

Et medlems- og innsamlingssystem

Orgsys håndterer de viktigste oppgavene rundt dine støttespillere for din organisasjon. Systemet har en rik portefølje av moduler som hjelper med å effektivisere organisasjonen i det daglig arbeidet.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Orgsys har spesialisert funksjonalitet for å håndtere alle aspekter knyttet til fundraising. Systemet sørger for at du når dine givere på preferert kanal (som SMS, e-post eller brev) til rett tid. Det gir mulighet for mange inntektskilder som fastgivere, SMS-støtte, TM, DM, face2face, verving, crowdfunding og churn aktiviteter. Etter markedsrettede aktiviteter er det lett å måle og analysere effekten av kampanjer. Orgsys kan integreres med mange 3.parts løsninger og vi tilbyr Orgsys driftet.