Orgsys

Organisasjonssystem

Orgsys er Norges kraftigste organisasjonssystem. Det håndterer alle de viktigste oppgavene i din organisasjon og systemet har en rik portefølje av moduler. Dette gjør Orgsys lett å tilpasse din organisasjons behov.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Orgsys har spesialisert funksjonalitet for å håndtere alle aspekter knyttet til fundraising. Systemet sørger for at du når dine givere på preferert plattform (som SMS, e-post eller brev) til rett tid. Det gir mulighet for mange inntektskilder som fastgivere, SMS-støtte, TM, DM, face2face, crowdfunding og churn aktiviteter. Etter markedsrettede aktiviteter er det lett å måle og analysere effekten av kampanjer. Orgsys kan integreres med mange 3.parts løsninger og vi kan selvfølgelig levere Orgsys driftet.