Merida

Logistikksystem

Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning. Det er godt tilpasset og testet i samråd med alle våre kunder som i dag benytter seg av løsningen.

SPESIALISERT FUNKSJONALITET

Merida er under kontinuerlig videreutvikling for å sikre optimal funksjonalitet og har blitt et uvurderlig verktøy for alle våre kunder. Merida benyttes idag i de fleste sykehus i Norge. Meridas største installasjon finnes ved Haukeland Universitetssykehus, og har mer enn 4000 registrerte brukere.

Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur. Dette betyr at systemet kan tilpasses enhver kundes behov ved at vi kan implementere de moduler som gir ønsket funksjonalitet og resultat.

Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder, inkludert: