Larvik Kommune – Tjenesteshop

Fleksibel bookingløsning for praktisk bistand

Kategori

Systemutvikling

Rolle

Utvikling og rådgivning

Sektor

Offentlig

Vi i Proventus AS har sammen med Larvik Kommune utviklet en bookingløsning som tilrettelegger for tjenesteinnovasjon i alle kommunens møter med sine innbyggere.

OM TJENESTEN

Larvik kommune ønsket at brukere som har vedtak om praktisk bistand skulle kunne booke tjenester til et tidspunkt som passet deres dag fremfor kommunens timeplan.

Prosjektet ble til et produkt kalt Tjenesteshop. For kommunen gir Tjenesteshop mer fleksibilitet ved at rigide tidsrammer brytes opp og for brukerne betyr innføringen av systemet en ny og mer selvstendig hverdag.

Bookingløsningen  kan brukes for alle bookbare tjenester.

BRUKERNE I SENTRUM

Tjenesteshop er blitt til takket være ildsjeler i Larvik kommune med Anne Kathrine Kvelle i spissen. Anne Kathrine ønsket at brukerne av kommunale tjenester fikk en mer selvstendig hverdag. Det er viktig for alle mennesker å ha kontroll over egen tid, kunne bestemme selv når man skal stå opp, spise sine måltider og delta i sosialt samvær. Dette er faktorer som er grunnleggende for livskvalitet og trivsel.

Med tjenesteshop får brukere av praktisk bistand og andre tjenester fra kommunen mulighet til selv å bestille tid for assistanse og oppfølging. Dette bidrar til selvstendiggjøring og ansvarstagning i egen livssituasjon.

Løsningen er lagt opp som en responsiv og universelt utformet webside slik at den kan brukes på alle plattformer brukerne har behov for. Herunder tilpasninger til skjermer der det brukes alternative inntastingsmetoder som for eksempel hodemus og øyestyring. Det er enkelt å bytte mellom normalvisning og høykontrast for svaksynte og fargeblinde.

TEKNOLOGI

.Net utvikling
UX/brukeropplevelser