SENSIO AS

IKOS Kvalitetssystem

Kategori

Systemutvikling

Rolle

Utvikling og rådgivning

Sektor

Privat

IKOS er et verktøy for kvalitets- og ressursstyring innen hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.

LØSNINGEN

Dagsaktuelle grafer og rapporter for ansatte og ledere viser ressurser, resultater og forbedringsområder. Dette gir beslutningsstøtte for daglige prioriteringer og langsiktig styring mot bedre tjenester.

IKOS viser hva som er riktig kompetanse i grunnbemanningen ut fra brukernes behov. Slik er IKOS en helhetlig og gjennomtenkt løsning som bidrar til kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet.

FUNKSJONALITET

Brukerstyrte, faglig gode og sammenhengende tjenester sikres hver enkelt bruker

Ansatte tildeles ansvar og oppgaver som er forståelige, håndterlige og meningsfulle

Kompetansebehovet i avdelingene beregnes ut fra brukernes helse- og livssituasjon

Ledere ser ressurser og resultater slik at de kan sette i gang rett tiltak

Lik arkitektur på tjenestene gir mulighet for sammenligning av virksomheter og kommuner

TEKNOLOGI

.Net utvikling
UX/brukeropplevelser