Infopad

Nettsted og nettbrett-app

Kategori

App- og systemutvikling

Rolle

Utvikling

Sektor

Privat

Med Infopad kan forskere og helsepersonell hente inn pasientopplysninger elektronisk, lagre dem sikkert og få ut ferdigtolkede data. Proventus har utviklet app, nettside og integrasjon mot pasientjournalsystemer.

Effektiv innhenting og tolking av pasientdata

Med Infopad unngår man spørreskjema på papir og feiltolkning av skjemaene. Arbeidet blir enklere, feilkildene elimineres og kvaliteten i innhentede data øker.

Ved å registrere seg og laste ned appen til et Android nettbrett, får klinikeren tilgang til de mest brukte spørreskjemaene for screening av pasienter med psykiske lidelser eller muskel- og skjelettplager.

Integrert med pasientjournal med fokus på sikkerhet

I samarbeid med Programvareforlaget og ASPIT, leverandører av pasientjournalsystemer, er det utviklet integrasjoner som gjør at pasientene kan legges til i Infopad direkte fra journalsystemet. De ferdigtolkede dataene blir også tilbakeført til journalsystemet for tilgjengelighet.

Strenge krav til beskyttelse av personopplysninger krever høy grad av datasikkerhet. Gjennom dialog med Datatilsynet kom vi frem til en løsning for kryptering og overføring av data som er både brukervennlig og sikker. Infopad er også godkjent for bruk i en rekke forskningsprosjekter av REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Enkel utfylling, ferdigtolkede data

Pasientene får en e-post med lenke til et skjema de kan besvare på en hvilken som helst nettleser, nettbrett eller telefon. Når skjemaet er utfylt blir resultatet overført til en sikker database i løpet av få sekunder. Spørreskjemaene tolkes av Infopad slik at klinikeren kan hente ut ferdigtolkede pasientdata, enten fra nettsiden eller fra appen.

Se prosjektet

TEKNOLOGI

.Net utvikling
UX/brukeropplevelser

iOS
Android