Innføringsprosjekt

Kvalitet i alle ledd

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre vår arbeidsmetodikk for å sikre kundene våre best mulig leveranse. “Kvalitet i alle ledd” innebærer at vi ønsker å utvikle en arbeidsmetodikk hvor vi:

Er minst to i hvert team – for å gjøre hverandre gode

Alltid gjennomfører code review – for å avdekke feil og lære av hverandre

Investerer i god prosjektledelse – for kontinuerlig oppfølging og vedlikehold

Benytter oss av build som metodikk – for å effektivisere og oppnå automatisk release

Utvikler et solid testmiljø – for å teste utsatt funksjonalitet og øke kvalitet over tid

Har god monitorering – slik at vi kan bli varslet om feil før det blir kritisk

Vi tror dette er måten å jobbe på for at vi skal oppnå et høykvalitetsleveranse-miljø og smidig prosjektgjennomføring.