Våre produkter

IT-løsninger til organisasjoner i privat og offentlig sektor

Med lokaler i hjertet av Oslo, spisskompetanse på våre fagfelt og rause medarbeidere leverer og drifter vi solide IT-løsninger i alle sektorer. Vi kombinerer kreativitet og teknologi for å gi våre kunder unike digitale løsninger for å lette deres utfordringer.

VI HAR UTVIKLET NORGES KRAFTIGSTE MEDLEMSSYSTEM.

Dette medlemssystemet er en standard programvare for medlems- og innsamlingsvirksomhet. Systemet benyttes i dag av store organisasjoner som Redningsselskapet, NOAH – for dyrs rettigheter, Skiforeningen, Norsk cøliakiforening og Amnesty International Norge. Løsningen har en rik portefølje av moduler som gjør prosessen med å tilpasse den enkelte organisasjons behov lettere. Orgsys øker kvaliteten i organisasjonens medlemsbase, reduserer frafall og gir økt effektivitet i innsamling av midler. Interessert i å ta i bruk Orgsys for din organisasjon? Ta kontakt med kundeansvarlig Stein Hoel Elmenhorst på stein@proventus.no.

VI HAR OGSÅ UTVIKLET ET LOGISTIKKSYSTEM MED ÅPEN ARKITEKTUR.

Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning. Systemetbunderstøtter og dokumenterer alle faser av et utstyrs «livssyklus» fra anskaffelse til avhending. Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder. Disse inkluderer utstyrsregister, behandlingshjelpemidler, steril forsyning og aktiv forsyning. Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell og kontor- og renholdsrekvisita som fører til spart tid og plass. Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur som betyr at systemet kan tilpasses enhver kundes behov. Interessert i å snakke mer om mulighetene Merida bringer med seg? Ta kontakt med Tormod Sveli på tormods@proventus.no.