Fürst

Systemutvikling for Fürst

Kategori

Systemutvikling

Rolle

Utvikling og rådgivning

Sektor

Privat

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo og her sitter to av våre utviklere og bidrar i større team. En stor del av jobben våre utviklere gjør hos Fürst går ut på å utvikle og vedlikeholde de mange interne systemene som deres laboratorieansatte bruker. Dette er ofte for å gjøre jobben til bioingeniørene enklere.

FOR BEDRE ARBEIDSFLYT

LisMikro er et av verktøyene konsulentene våre har vært med å utvikle. Dette er et spesialistverktøy for bioingeniører og leger som jobber med dyrkningsprøver på mikrobiologilabben til Fürst.  Applikasjonen er webbasert og lar labmedarbeiderne se data fra instrumenter, oppdatere medisinsk informasjon og gi ut analysesvar til legekontor og pasient. Bioingeniørene håndterer store mengder prøvemateriale så applikasjonen har høye krav til hastighet og logisk tastaturnavigasjon og er derfor skreddersydd til labens arbeidsflyt.

Alle prosjektene hos Fürst  har til felles at de skal flyttes over på web ved hjelp av de mest moderne rammeverkene tilgjengelig for frontend og API. Med dette kommer også utfordringer som må løses rundt at applikasjonene skal fungere og oppføre seg mest mulig likt dagens software, og ikke minst kunne kommunisere med instrumenter, skannere, skrivere og lignende.

TJENESTER TIL LAB OG LEGEKONTOR

Fürst Forum er et nettbasert verktøy for elektronisk rekvirering og svarvisning av laboratorieprøver. Forum sikrer samspillet mellom legekontoret og laboratoriet, og forenkler hverdagen til rekvirenter og medarbeidere på legekontor, sykehjem og institusjoner.

Dette systemet jobbes det nå med å lage en web-versjon av, slik at det kan bli lettere tilgjengelig på et bredt utvalg av plattformer.

TEKNOLOGI

Angular

.NET Core & Standard

RabbitMQ

Xamarin.Mac

Microsoft SQL

Azure DevOps