Velkommen Jarle Farstad

Møt vår nye frontend-mann

Jarle har jobbet på et moderne medlemssystem bygget med en standard LAMP stack, med PHP & MySQL i backend og HTML & JavaScript i frontend.

Der lærte han å behandle store mengder persondata på vegne av kunder med fokus på trygg lagring i henhold til GDPR.

Det ble også jobbet med å lage grensesnitt for alt fra innmelding til arrangementer med fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet.

Han har jobbet i detalj for å optimalisere disse modulene for mobil, nettbrett og PC, både med tanke på responsivt design og hastighet.