Fellesordningen for Privat AFP

System- og webutvikling

Kategori

Systemutvikling

Rolle

Utvikling og rådgivning

Sektor

Organisasjoner

Proventus er totalleverandør av Fellesordningen for AFP. AFP er arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Fellesordningen administrerer all avtalefestet pensjon i privat sektor. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og stat og omfatter over 600.000 personer og rundt 15.000 bedrifter. Vi har utviklet og vedlikeholder fremdeles internsystemet for ordningen.

Den totale IT-løsningen er omfattende

Proventus har utviklet et skreddersydd internsystem som omfatter medlemsregister for bedriftene, saksbehandling av AFP- og SLV-søknader, samt tilhørende moduler. Dette internsystemet henter inn og behandler informasjon om ansatte fra Brønnøysundregistrene, lønnsinformasjon fra Skattedirektoratet (SKD), sykdomshistorikk fra NAV, samt overfører saksinformasjon toveis med NAV.

Saksinformasjon kommuniseres med Altinn slik at bedrifter kan signere og godkjenne søknader fra ansatte.

Løsningen inneholder flere moduler

Hjemmesider for AFP (www.afp.no)

Hjemmesider for SLV (www.sluttvederlag.no)

Intranettsider for de ansatte hos FO

Innmeldingsløsning for forbund og organisasjoner

Bedriftsportal – en ekstranettløsning for 14000 medlemsbedrifter hvor bedriftene kan laste ned fakturaer og konfidensielle lønnslister

TEKNOLOGI

.Net

Asp.Net

Sitecore-plattform

UX/brukeropplevelser

iOS

Android

MVC-webløsning

Visual Studio