FAGLIG UTVIKLING PÅ SKINNER!

VI UTVIKLER OSS I FELLESSKAP

Faglig utvikling er en bærebjelke hos oss. Hos oss kan du utvikle deg til å bli så god som du selv ønsker. Vi tror på at man lærer best når man trener sammen og i Proventus får du muligheten til å bryne deg på og lære av et dyktig fagmiljø.

AZURE TRAIN

Dette året kjører vi AzureTrain – en viktig felles kompetanseaktivitet for oss som Microsoft Cloud Solution Provider. Dette er en rekke med fagtreff der vi sammen jobber hands-on med ulike tema i Azure-plattformen. Kalenderen dekker i denne omgang en syklus med 8 works-shops med tema:

  • Programutvikling
  • Lagring
  • Sikkerhet
  • Overvåke og optimere
  • Koble til og konsumere
  • Practice test for sertifisering – Azure Developer

I Proventus oppfordrer vi og legger til rette for at konsulenter skal kunne ta relevante sertifiseringer. Vi mener sertifisering i seg selv bidrar til å utvikle og måle kompetanse, samt at det gir et bedre grunnlag til å løse komplekse oppgaver.