Alle våre kunder som benytter LINK Mobilitys produkter for mobilbetaling via SMS må signere brukerstedavtale med Strex AS, det operatøreide selskapet for betalingsformidling, for å opprettholde sin mobile betalingsløsning.

Telenor og Telia Norge AS og tilhørende teleoperatører gjennomfører store endringer i løpet av våren 2016.

Endringene medfører at dere som benytter mobile betalingstjenester via SMS, må inngå en brukerstedsavtale med Strex. Strex er eid av TeliaSonera og Telenor i felleskap, og innehar plattformen som benyttes til mobilbetaling over operatørfaktura.

Bakgrunnen for behov for ny brukerstedsavtale

Finansdepartementet har tildelt Strex en såkalt e-pengekonsesjon. Brukerstedsavtalene via Strex dekker både konsesjonsbelagte- og ikke-konsesjonsbelagte betalingstransaksjoner, og må signeres av alle selskaper som ønsker å tilby betaling over operatørfaktura.

Dette innebærer at det må foreligge en avtale mellom dere som brukersted og Strex for at dere fortsatt skal kunne tilby SMS-betaling. LINK vil håndtere utsending av denne avtalen som skal signeres elektronisk.

Dersom det ikke foreligger en signert brukerstedavtale innen 1 mai 2016 vil deres SMS betalingsløsning slutte å fungere 1 juni 2016.

Betydning av avtalen

 

Avtalesignering bekrefter:

1.    At deres mobile betalingstjenester er i henhold til Finansdepartementes regler

2.    At Strex er det firmaet som håndterer mobilbetaling mot forbrukeren

3.    At forbrukerne kan inngå avtale direkte med Strex i henhold til Finansdepartementes gjeldende regelverk ved betaling av konsesjonsbelagte varer.

 

Hele avtaleverket med betingelser kan du lese på Strex sine websider:

https://strex.no/merchant_agreement-weblink

Fordeler ved inngåelse av brukerstedavtale

Selv om din bedrift er kunde hos LINK Mobility AS, så må det foreligge en brukerstedavtale direkte med Strex for at dine tjenester skal fortsette å fungere.

 

Økt transaksjonsgrense

Etter avtaleinngåelse vil trafikken deres bli migrert til Strex-plattformen. Når dette er gjort vil det bli en økning i beløpsgrensen pr transaksjon, fra nåværende grense på NOK 500,- til ny transaksjonsgrense på NOK 1000,-

Direct Payment

Videre vil LINK Mobility via Strex åpne for en ny måte å gjennomføre betaling over operatørfaktura, kalt “Direct Payment”, som i praksis betyr at en kunde kan belastes uten at kunden mottar SMS. Eksisterende tjenester vil fungere som normalt, men den nye plattformen fra Strex vil være tilrettelagt for nye løsninger, som du som avtalekunde vil kunne få tilgang til.

Dedikert kortnummer

Med den nye Strex-platformen vil leveransetid for oppsett av dedikert kortnummer være kortere enn tidligere. Dedikert kortnummer betyr i praksis at din bedrift innehar sitt eget firesifrede nummer for sin betalingsløsning og eventuelle øvrige SMS-tjenester, og fritt kan benytte de kodeordene de ønsker for sine forskjellige tjenester uten å risikere at ønsket SMS-kodeord er «opptatt».

Dersom det er ønskelig å motta mer informasjon om dedikert kortnummer, bistår vi deg gjerne med dette. Ta kontakt med salg@linkmobility.com for å få vite mer om fordelene for din bedrift!

Kom i gang med ny avtale

Som nevnt i vår utsendte e-post så vil du om kort tid motta en mail fra Strex.  Avtaledokumentet må signeres av korrekt prokurahaver for bedriften, ref registrering i Brønnøysund. Vedlegg for ID-bekreftelse av prokurahaver må også legges ved for at avtalen skal kunne godkjennes, benytt malen som sendes ut fra Strex.

Signering av avtalen innebærer ingen kostnader.

Dersom det ikke forekommer signatur av brukerstedsavtale fra deres bedrift, vil deres nåværende betalingstjeneste opphøre fra og med 1.juni 2016.

Fristen for å signere ny avtale er innen 1.mai 2016.

Ved forsinket avtalesignering kan det forekomme opphold i eksiterende betalingsløsning, da det foreligger noe behandlingstid for brukerstedsavtaler.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å bli kontaktet vedrørende din avtale? Ta kontakt med oss på salg@linkmobility.com eller på telefon:

481 49 517

 

Med vennlig hilsen

Per Magnar Teigen

Produktsjef Mobil betaling

LINK Mobility AS