Vi ønsker Stoffskifteforbundet velkommen til Proventus som kunde på Orgsys. De har valgt en ren web-løsning for bruk i lokallag og på hovedkontoret.

Valg av Orgsys er en del av en større digitaliserings- og moderniseringsprosess som forbundet jobber med. Generalsekretær Eddy Kjær sier «Etter flere anbudsrunder og undersøkelser av ulike systemer, så valgte vi Proventus som leverandør. Deres system, Orgsys, passer best for våre mål om  økt vekst, effektivisering og tettere kontakt med medlemmene. I tillegg er det hyggelige folk som er til å stole på«.

Stoffskifteforbundet er et forbund for de med defekt skjoldbruskkjertel. Dette er en medlemsvirksomhet med over 33 lokal- og regionslag. Du kan lese mer om Stoffskifteforbundet her.