For å fremstå som en seriøs fundraiser, er det viktig med et godt system for å håndtere givere og deres transaksjoner. Her finner du noen av de funksjonene våre kunder synes er de viktigste styrkene til Orgsys.

Orgsys leveres som en standardapplikasjon, men er modulbasert slik at den lett kan tilpasses din organisasjons behov. Ut over standard medlems og innsamlingssystem levere vi: «min side», betaling på nett, medlems APP, webservices hvis dere ønsker egenutviklet «min side». Orgsys er selvfølgelig integrert mot mange tredjeparts løsninger bl.a: Nets, Apsis nyhetsbrev, SMS funksjonalitet, datavask, crowdfunding, BI-løsning, ERP, mm.

Proventus har en kompetent stab som jobber med organisasjonskundene våre. Alle i support og rådgivningsteamet har mange års erfaring fra organisasjonsmarkedet. Vi har også dyktige utviklere som kan levere gode løsninger og egen prosjektleder som holder i alle implementerings og utviklingsprosjekter.

Ønsker du en uforpliktende presentasjon av Orgsys, ta kontakt.

Automatiseing

Bruker din organisasjon mye tid på rutineoppgaver? Skulle dere ønske rutineoppgavene gikk automatisk? Da er Orgsys systemet for dere! Med Orgsys sin modul for hendelser, handlinger og trigger vil vi kunne hjelpe dere med automatisering av nesten alt. Vil du høre mer om hvor lett våre kunder henter inn personnummer til skatterapporter?

.

Meld din interesse

Utplukk og søk

Utplukk (søk og rapporter): Med Orgsys sin avanserte utplukksmodul (søkefunksjon) kan det søkes, plukkes, trekkes ut, legges til, masse-opprettes og masse-endres data. Alle felt er søkbare. Når utplukket (søket) er ferdig kan man enkelt gå videre til kampanjer, kommunikasjon eller rapporter for det aktuelle søket, og utføre de handlingene man ønsker.

.

Meld din interesse

Kommunikasjon

Gir mulighet til å sende henvendelser til alle, en gruppe eller et egendefinert utplukk. Man kan sende henvendelsen i flere formater (sms, e-post, brev). Basert på hvilken kanal mottaker ønsker å bli kontaktet via. Utsendelsen kan splittes: først SMS, så e-post, til slutt brev. Det sikrer at alle som skal motta budskapet, får det!

.

Meld din interesse

Drift

Proventus sin drifttjeneste er sikker, har lave kostnader, gir ett kontaktpunkt for alle henvendelser og dataene lagres i Norge. Det er garantert oppetid på 99,7%. Siste års måling ved drift av Orgsys viser en oppetid på 99,99998% det tilsvarer kun 10 min nede i løpet av 1 år! Vår samarbeidspartner på drift har aldri tidligere målt tilsvarende oppetid.

.

Meld din interesse