#FriFrivillighet - Alle ønsker seg en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit?

#FriFrivillighet var temaet på årets Topplederkonferanse som ble arrangert av Frivillighet Norge den 11. januar 2016 på Oslo Kongressenter.

Proventus stilte i år også som sponsor av denne viktige bransjedagen. Vi hadde stand i pauseområdet og fikk god kontakt med både nye potensielle kunder og eksisterende kunder.

Det var et tett program som ble åpnet med hilsen ved statsminister Erna Solberg, hvor hun bl.a. takket alle organisasjoner og den jobben de frivillige legger ned hos dem.

Det var mange meninger om hvordan #frifrivillighet burde fungere og det fikk vi høre om gjennom innslag fra bl.a filosof Lars Fredrik Händler, leder i LIN og NOAH.

Vi fikk en kort presentasjon av ferske tall fra Frivillighetsbarometeret 2015 etterfulgt av den høyst aktuelle partilederdebatten. Alle partiene var enige i at #frifrivillighet er viktig, men litt uenige om hvordan og hvor frie organisasjonene kan være når mange blir finansiert over statsbudsjettet.

Det hele ble avrundet med en lunsj hvor man konkluderte med at det hadde vært en bra dag både for deltagere og sponsorer.