Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr tredde i kraft 1. januar 2014. Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig.

Merida

Merida er et drifts- og vedlikeholdssystem for medisinsk utstyr – spesialisert for helse- og omsorgstjenesten. Det er konstruert etter de krav som er gitt i standard spesifikasjon for administrative vedlikeholdssystemer for Medisinsk-tekniske avdelinger. Merida er således konstruert i samsvar med ISO-standarden ISO 15225 Quality Management – Medical Device Nomenclature data structure.

Merida gjør det enkelt å etterleve kravene i forskrift for medisinsk utstyr.

Utstyrsregister

I utstyrsregisteret kan du enkelt registrere og følge opp alle typer medisinsk utstyr.

Utstyrsliste

Funksjonaliteten inkluderer:

 • Komplett utstyrsregister med;
  • utstyrsenhet,
  • utstyrstype,
  • utstyrsgruppe,
  • leverandør,
  • plassering
  • etc.
 • Komplett «servicehefte» med;
  • planlagt vedlikehold,
  • utfør vedlikehold,
  • utførte reparasjoner
 • Registrering av uhell ifm utstyr
 • Brukermanualer
 • Tekniske spesifikasjoner og bilder
 • Samsvarserklæring
 • osv.

Med Merida får du full oversikt over alle de bedriftene som leverer utstyr og som skal tilkalles ved vedlikehold og reparasjoner. På denne måten kan du raskt søke frem utstyr og dokumentasjon per leverandør.

Du kan selv registrere utstyr og leverandører, eller du kan gi leverandørene tilgang til registrering av og oppdatering av eget utstyr.

Jobber

Det kan registreres jobber (oppdrag) på utstyr. Jobber på utstyr vil, etter at de er ferdiggjort, bli lagt til i utstyrets historikk.

Planlagt aktivitet kan brukes for å registrere planlagte hendelser på en utstyrsenhet, -type eller -gruppe. Når en planlagt hendelse er registrert – for eksempel preventivt vedlikehold på en eller flere utstyrsenheter eller en garantibefaring på nytt utstyr, vil systemet på angitt forfallsdato generere en påminnelse.

Jobber

Med Merida kan leverandører av medisinsk teknisk utstyr – hvis ønskelig – enkelt logge seg på og få tilgang til det utstyret den leverandøren har levert.

Dette kan bl.a. gi leverandøren følgende muligheter:

 • Registrere nytt levert utstyr
 • Legge inn brukerveiledninger på levert utstyr
 • Legge inn tekniske beskrivelser på levert utstyr
 • Legge inn bilder på levert utsyr
 • Registrere utført og planlagt vedlikehold på utstyr
 • Registrere reparasjoner på utstyr
 • osv.

Kompetanse

Kompetansemodulen holder oversikt over og dokumenterer sykepleiers kurs, kompetanse og sertifisering på bruk av utstyr. Dette sikrer en forsvarlig bruk av det medisinske utstyret.

Loggføring

Alt som gjøres i Merida blir loggført på en sikker måte, slik at alt som gjøres blir sporbart.

Ytterligere informasjon og tilbud

For ytterligere informasjon og tilbud, vennligst benytt etterfølgende skjema:

Informasjon og tilbud

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.