Proventus har i flere år hatt studentgrupper fra NITH som har gjennomført sitt bachelor-prosjekt hos oss. Prosjektene har vært varierte og har resultert i svært gode løsninger som er i daglig drift både internt og hos kunder.

Gjennomførte studentprosjekter har blant annet vært:

  • Komplett system for timeregistrering og fakturering.
  • Utvikling av løsning for rapportering og håndtering av support-saker fra kunde.
  • SharePoint-portal for advokatløsningen Datalex.
  • Mobilløsning for advokatløsningen Datalex

Er du interessert i studentprosjekt hos Proventus? Send en mail til studentprosjekt@proventus.no