Nå har Intellicom flyttet inn i Proventus sine lokaler på Torggata 2.

Det er med stor stolthet og glede vi nå flytter sammen på Torggata 2 under navnet Provnetus.

Intellicom jobber primært med Microsoft .Net teknologi og setter vår ære i å følge med på de siste teknologiske trendene. Hele utviklingsteamet sitter i Oslo, og vi jobber tett med våre kunders prosjektledere. Vi legger stor vekt på direkte kommunikasjon og gjennom fokusert prosjektledelse sørger vi for smidig og rask utvikling. Metodikk for utvikling er prosjektavhengig, men vi jobber helst etter SCRUM metoden med korte hyppige oppdateringer og konkrete oppgaver og tidsfrister. På denne måten sikrer vi en god prosjektgjennomføring.