Proventus AS er et markedsledende programvare- og konsulentselskap innenfor Microsoft .Net og Progress baserte løsninger og kompetanse.

Selskapet utvikler og leverer standardløsningen Orgsys som er en dominerende medlems- og innsamlingsløsning i Norge. Løsningen er modulbasert og tett integrert mot Microsoft Office. Løsningen har også en web-modul for medlemmer og givere.

Consolidate AS er et programvarehus som utvikler og leverer standardløsningen Merida. Merida er den markedsledende utstyrsforvaltnings- og logistikkløsningen i norsk helsesektor. Selskapet har en dominerende markedsandel og benyttes av de aller fleste helseforetakene i Norge i dag. Merida er modulbasert og har en tilhørende web-basert brukerflate.

Proventus og Consolidate er begge tunge fagmiljøer med høy spisskompetanse innenfor felles teknologiområder. Begge selskapene utvikler og leverer standard programvareløsninger. Løsningene har flere fellestrekk; blant annet anvendt teknologi, database og web-baserte brukerflater. Selskapene har også likelydende strategier.

For å oppnå full effekt av de åpenbare synergiene, ble det gjennomført en full sammenslåing av selskapene 17. april i år. Det nye selskapet vil bære navnet Proventus AS og vil være fordelt på 3 lokasjoner; Oslo, Bergen og Grimstad. Selskapet vil bli ledet av nåværende daglig leder i Proventus AS, Knut Andreas Strøm-Gundersen.

  • Fusjonen vil gjøre Proventus mer robust med en ny programvare og et bredere kundesegment. Proventus vil bli en mer attraktiv arbeidsgiver og kan bygge et større fagmiljø rundt Progress og .Net baserte løsninger. Dette vil sette oss i stand til å styrke både Orgsys og Merida-løsningene i tillegg til å styrke konsulentmiljøet vårt, sier daglig leder Knut Andreas Strøm-Gundersen
  • Merida-løsningen vil bli styrket ved at den nå vil forvaltes i et større miljø med tilgang til ytterligere kompetanse og ressurser. Dette vil sikre at løsningen videreutvikles og supporteres på en god måte, noe som vil komme våre kunder til gode, sier salgs- og markedsdirektør Torstein Rønaas
    Arbeidet med den praktiske og strategiske implementeringen av fusjonen vil pågå utover våren.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Knut Andreas Strøm-Gundersen tlf. 930 555 02, knutsg@proventus.no eller styreleder Svein Stavelin, tlf. 900 64 361, svein.stavelin@incepto.no. Kontaktpersoner for kunder er uendret i begge selskaper.