Velkommen til årets brukerseminar. Vi kan by på følgende program

 

 • 0830-0900 Registrering/kaffe 
 • 0900-0910 Velkommen 
 • 0910-0940 Proventus 
 • 0940-1010  Vipps  
 • 1010-1025 Pause 
 • 1025-1100  Apsis – Marketing Automation 
 • 1100-1130 Nets   
 • 1130-1200  Norges Innsamlingsråd 
 • 1200-1300 Lunsj 
 • 1300-1330  Lundeby – Mer enn et bokbinderi 
 • 1330-1400 Link Mobility – Joyn 
 • 1400-1415 Pause 
 • 1415-1445Proventus – Automatisering, hvordan komme i gang? 
 • 1445-1545 Ekstern foredragsholder 
 • 1600–          Middag