Når kun det beste er godt nok.

Proventus er et solid IT-selskap som er både et programvarehus og et konsulentselskap. Vi utvikler og forvalter spesialtilpassede kjernesystemer for enkeltkunder, og vi utvikler og leverer standard programmer som er ledende innen sine fagfelt.

Proventus utvikler og implementerer løsningene Orgsys og Merida. Orgsys er en ledende xRM-løsning for medlems- og innsamlingsvirksomhet. Løsningen øker kvaliteten i medlemsbasen, reduserer frafall («churn») og gir økt effektivitet i innsamling av midler. Merida er den dominerende løsningen for forvaltning/drift og vedlikehold for utstyr og inventar. Løsningen er et komplett logistikksystem.

Vi er en IT-leverandør med spisskompetanse på løsninger basert på Microsoft .Net og Progress teknologi. Vi er et av Skandinavias største sterkeste miljøer på Progress-teknologi i tillegg til at vi har unik kompetanse på integrasjon og løsninger som kombinerer dette med Microsoft .Net teknologi. Vi er plattformuavhengige. Våre spesialister utvikler og forvalter spesialtilpassede løsninger for et bredt spekter med kunder.

 

En trygg partnere

En stolt Microsoft Gold Certified Partner