Proventus har gleden av å presentere en ny kunde på Orgsys. I september undertegnet Norsk cøliakiforening (NCF) avtale med Proventus om leveranse på nytt medlemssystem. Etter en lang prosess valgte de Orgsys.

NCF skal ha Orgsys levert driftet hos Proventus. De skal ha standard Orgsys med moduler for bl.a. Medlemmer, abonnement, kurs og medlemsregister på web. Vi ser fem til samarbeidet og ønsker NCF velkommen til Orgsys-familien.

Kort om NCF.

NCF er en interesseorganisasjon for de som har glutenintoleranse (cøliaki, dermatitis herpetiformis, ikke-cøliakisk glutensensitivitet eller hveteallergi).

Organisasjonens formål er på landsbasis å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser i samfunnet. Dette gjøres ved å ta vare på medlemmenes brukerkompetanse og bruke denne erfaring som basis for opplysende og rådgivende virksomhet for medlemmer, enkeltmennesker, myndigheter og fagmiljøer. Organisasjonen skal i sitt arbeide forene fagkompetanse og brukerkompetanse.

NCF skal være kontaktorgan mellom medlemmer og myndigheter, samarbeide med medisinske og dietetiske fagmiljø, fremme forskning og ny kunnskap om fagfeltet og bidra til å utvikle gode og virksomme nasjonale og internasjonale kontaktledd.

Organisasjonen har hovedkontor i Oslo og fylkeslag som dekker hele landet. De har ca 10.000 medlemmer og en ungdomsorganisasjon på ca 1300 medlemmer.

Hvorfor valgte NCF Proventus og Orgsys.

«NCF ønsker å utvikle medlemspleien. Her er vi avhengig av et medlemssystem som bl. a. dedikert informasjon til grupper av medlemmer, enkle betalingsalternativer for kontingent og fakturaer, enkel kurspåmelding og håndtering samt tilpassede rapporter.»

«Dette fant vi med Orgsys. Videre har vi lagt vekt på salgsarbeidet og kjemi fra ansatte i Proventus og da referansene ga oss gode svar på viktige elementer, var det med en god følelse avtalen ble signert.»(Knut H. Peterson, Generalsekretær NCF)