Mer norsk bistand til krise og konflikt Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell bistand i 2017. Syria var største mottakerland og en større andel av bistanden gikk til minst utviklede land. Reduserte flyktningutgifter i Norge ga rom for mer penger til andre områder. Klikk på bildet under og les hele saken på Norad sine hjemmesider.