"Tilgangen til data" er en av flere styrker i Orgsys sier Anders Skrede.

NNV

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. De er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 23 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Medlemmene er selve ryggraden i organisasjonen, og utøver det lokale arbeidet. Medlemmene er organisert i lokallag som igjen er organisert i fylkeslag.

Orgsys i Naturvernforbundet 

Naturvernforbundet har sammen Natur og ungdom benyttet Orgsys til medlemsadministrasjon og giverarbeid siden 2008.

Naturvernforbundet bruker Orgsys blant annet til utsendelse av medlemskontingent, både på brevgiro, avtalegiro og e-faktura. Orgsys håndterer også skatteinnrapportering, givere og ulike SMS-tjenester.

Orgsys oppbygging støtter opp under Naturvernforbundets organisasjonsstruktur med oversikt over medlemstilhørighet til lokal- og fylkeslag samt oversikt over aktive tillitsvalgte i hvert enkelt lag.

Anders«En av de store styrkene til Orgsys er tilgangen på data og muligheten til selv å hente ut den type lister vi ønsker, enten det er medlemmer, givere eller lokallag vi er ute etter å følge opp. Vi kan også selv administrere og sette opp kampanjer. Det kreves en del opplæring og kompetanse for å unytte systemet, men til gjengjeld får du et stabilt og funksjonsrikt system» sier Kommunikasjons- og organisasjonsleder Anders Skrede.