English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version, English version,

Etter en nøye vurdering av alle aspekter ved prosjektet følte de seg sikre på å velge Proventus til å drifte Orgsys. «Det er mange fordeler for oss som kunde at Proventus drifter Orgsys, b.la. et kontaktpunkt, slippe in-house kompetanse på drift av løsningen og økonomisk.» Proventus tilbyr Orgsys med en komplett driftsløsning som innebærer en tilnærmet Software-as-a-Service-modell, (SaaS). Kunden behøver ikke tenke på egen drift og får tilgang til Orgsys via en Citrix-terminalserver-forbindelse. Drift levert av Proventus. Vår driftsløsning realiseres gjennom et nært samarbeid med en solid aktør i Oslo. Tilbudet omfatter i korte trekk:

 • Dedikert infrastruktur for drift av Orgsys (Private Cloud)
 • Svært høy sikkerhet mot dataangrep
 • Stordriftsfordeler med høy grad av redundans på utstyr, lagring og linjer
 • Drift av Orgsys database og applikasjon
 • Drift av Orgsys «Min Side» web-tjenester
 • Tilgang til Orgsys via terminalserver eller web
 • Tilgang til Word/Excel, o.a. Office-produkter etter behov
 • Eksterne tjenester, bank, datavask, SMS, epost (dialogløsninger) etter behov
 • Kapasitet og ytelse kan reguleres dynamisk etter behov
 • Nødvendig datasikkerhet og overvåkning
 • Data lagres i Norge og er sikret forvaltning etter norske lover

Modellen gir Kunden ett kontaktpunkt for all henvendelser knyttet til drift og bruk av Orgsys, nemlig Proventus’ 1. linje support. Vi registrerer en betydelig dreining i markedet mot at organisasjonene ønsker å slippe egen drift for i størst mulig grad konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Vi ser et tydelig skifte av fokus fra teknologi til funksjonalitet. Hvis du ønsker å høre mer om dette, ta kontakt på post@proventus.no eller ring 476 00 800