Proventus er sertifisert Microsoft Silver Partner og vårt fagmiljø på .Net aktivt og kunnskapsrikt.

Våre flinke utviklere jobber med utvikling og implementering av nye systemer og/eller feilrettting og videreutvikling gruppebilde 1av eksisterende systemer i .NET. Eksempel på oppgaver som konsulentene har er;

 • koding,
 • feilretting,
 • kvalitetssikring av andres kode,
 • enhets- og integrasjonstest og
 • teknisk problemløsning

For at vi skal utvikle kunnskap og oss selve kommer vi sammen regelbundet for å diskutere problemstillinger og dele erfaringer. Når vi jobber aktivt sammen for å øke sin egen kunnskap og kompetanse bidrar det det å utvikle kolleger og fagmiljøet i Proventus.

De fleste av våre IT-konsulenter har lang erfaring av utvikling, men vi har også nyutdannede i laget, som tilfører nye perspektiv. Vi tror at en miks av erfaring, alder og kjønn er en fordel, og vi jobber alltid for å gjøre hverandre gode.

Vi jobber med følgende teknologier:

 • C#, ASP.Net, WCF, WebApi, EntityFramework, SQL
 • MVC, WebForms, WinForms
 • HTML5, JavaScript, CSS, React,
 • Visual Studio, TFS, SQL Management Studio, Jira, GIT
 • .Net Core, Xamarin, Angular, TypeScript, NativeScript, Git,
 • Responsive design
 • App-utvikling (iOS, Android, UWP, React Native)
 • Diverse pakke-behandlere (npm, bower, nuget)