Merida er utviklet i nært samarbeid med innovative og krevende kunder, som bl.a. Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus og St. Olav – Universitetssykehuset i Trondheim. Og benyttes i dag av ca 80 % av Norske sykehus. Med mer enn 20 års erfaring og kompetanse i tilknytning til Merida er vi forpliktet til å levere en fremtidsrettet, fleksibel og brukervennlig applikasjon. Vår løsning skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, organisatorisk tilsyn og bedre service hos våre offentlige kunder. Les mer om Merida på consolidate.no