Løsninger består av en brukerside og en teknologisk side, disse må spille sammen for å få et optimalt prosjekt. Fra idé til ferdig løsning er det en kreativ prosess å komme frem til optimale løsninger for brukerne, samtidig som teknologene har innspill til de faktiske løsningene.

I tjenesteinnovasjon er det avgjørende for resultatet at de som vet hvor skoen trykker får være med å legge premissene for hvordan oppgaver skal løses. Men ofte vil friske, erfarne øyne se prosessene i et annet lys, og når disse personene møtes i en work-shop kommer de gode idéer og løsninger til syne. Legger vi da til teknisk kompetanse som kan veilede på hva som er fornuftig og effektivt i et system får vi realisert ditt prosjekt på en god måte.

Vi jobber primært med Microsoft .Net teknologi og setter en ære i å følge med på de siste teknologiske trendene. Dette innebærer at de til enhver tid tilbyr kunder kostnadseffektive og moderne løsninger som tar i bruk de nyeste mulighetene.

Hele utviklingsteamet sitter i Oslo, og vi jobber tett med våre kunders prosjektledere. Vi legger stor vekt på direkte kommunikasjon og gjennom fokusert prosjektledelse sørger vi for smidig og rask utvikling. Metodikk for utvikling er prosjektavhengig, men vi jobber helst smidige metoder med korte hyppige oppdateringer og konkrete oppgaver og tidsfrister. På denne måten sikrer vi en god prosjektgjennomføring.