GDPR er en oppdatert og standardisert EU-forordning som gjelder for alle virksomheter som behandler informasjon om enkeltpersoner. Det nye regelverket innebærer mer direkte regulering av databehandlere og strengere krav til innsamling og behandling av personalopplysninger. Hva gjør man og hvordan starter man?

Agenda:

08:30  Registrering / kaffe
09:00 Velkommen v/ Helge Strypet, Proventus AS
09:10  Personvern / General Data Protection Regulation (GDPR)
Nye EU-regler fra 25. mai 2018
Foredragsholder: Vidar Hirth, CS Business Partner
10.00  Progress Transparent Data Encryption (TDE)
Progress sitt verktøy for kryptering av databaseinformasjon
Foredragsholder: Jarmo, Progress Software
11:00  Slutt

Seminaret er gratis, men man belastes kr. 490,- ved manglende oppmøte («no-show»). Grunnet begrensning i lokalene våre (Torggata 2) kan vi kun tillate 40 påmeldinger. Meld deg på i dag, for å sikre deg plass.