Etter nesten ti år med konkret forskning på sivilsamfunn og frivillighet avsluttes nå dette forskningsprosjektet i denne formen. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillighet presenterte denne uken sin avslutningrapport.

Med fullsatt sal i Røde Kors konferansesenter var engasjementet stort da ulike trender for frivillig deltakelse ble presentert. At frivillig deltakelse er i endring har vi sett tendenser på en stund, og nå ble dette ytterligere identifisert gjennom ulike studier. Sosialt engasjement er oftere styrt av interesse og spesielle hendelser enn varig tilknytning til enkelte tradisjonelle organisasjoner, i tillegg viser det seg at arenaene for deltakelse i stadig større grad er å finne via sosiale medier. Deltakelse defineres ofte som fysiske deltakelse eller bidrag gjennom ulike innsamlingskampanjer og crowdfunding via sosiale medier. Private bidrag har de siste årene vist seg som stadig viktigere inntektsgrunnlag for organisasjonenes aktivitetsutøvelse enn tidligere økonomiske bidrag, som f.eks. via lotteriinntekter.

Rapportene kan i sin helhet lastes ned herfra.

For øvrige publikasjoner fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillighet besøk deres hjemmeside her