Det norske hageselskap automatiserer og blir mer effektive med Orgsys!

Tron, som er avdelingssjef i Hageselskapet sier følgende om bakgrunnen for at valget falt på Orgsys:

Hageselskapet hadde behov for et enklere og mer tilgjengelig medlemssystem og «Min side». Orgsys dekker så å si alle våre krav, med moduler og verktøy for rutiner som kan automatiseres i stor grad. Dette vil på sikt redusere arbeidsmengden i administrasjonen, minske kostnader og øke muligheten for å beholde betalende medlemmer. Vi ser på valget av Orgsys som en god investering for framtiden. Løsningen er under stadig utvikling og kommende oppdateringer er inkludert som en del av avtalen.

 

Kort om Hageselskapet

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie. Grønne omgivelser har en positiv helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Hageselskapet har om lag 25 000 medlemmer som er organisert i ca. 350 hagelag over hele landet. Lagene er samlet i 19 regionavdelinger. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo

Hageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon. Det skjer blant annet gjennom tidsskriftet Norsk Hagetidend, bøker og hefter, internett, kåserier, demonstrasjoner og hagevandringer i hagelagene, artikler i aviser og andre media, programmer i radio og fjernsyn, studievirksomhet, reiser, faglig bistand til kommuner, boligbyggelag og andre.

Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, slik at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og prosjektmidler.