Bruker din organisasjon mye tid på manuelle prosesser og «rutineoppgaver»? Har dere mange tidstyver som hindrer dere i å gjøre mer av kjerneoppgavene som kontakt med medlemmer, skaffe nye givere og øke inntjeningen? Skulle du ønske rutineoppgavene gikk mer automatisk?

Da er Orgsys CRM-systemet for dere! Med Orgsys sin modul for hendelser, handlinger og trigger vil vi kunne hjelpe dere med automatisering av nesten alt. Her har får dere et eksempel:

I november starter ofte arbeidet med innhenting av personnummer til skatterapporter. Med vår funksjonsrike utplukksmodul gjør dere et raskt søk på hvem som kvalifiserer til skattefradrag, trekker ut de med registrert personnummer. Resterende skal det sendes et budskap til om at dere trenger personnummer for å registrere skattefradrag.

· De med registrert mobilnummer får SMS. Den kan de respondere på med personnummer. Orgsys mottar svaret og oppdaterer personnummer på rett IDnr i basen

· De uten mobilnummer, men e-post registrert, mottar e-post med link til «min side». Her kan de logge inn og oppdatere profilen sin med personnummer. «Min side» kommuniserer med Orgsys via webservices, så registrert informasjon oppdateres automatisk i Orgsys.

· De uten mobilnummer og e-post, mottar personlig brev i posten med informasjon om hvordan de kan registrere personnummer. Via «min side» eller ved å ta kontakt på telefon. I brevet kan det også takkes for bidraget og eventuelt annen informasjon kan påføres.

Dette vil gjøre arbeidet med innhenting av informasjon lettere, mer kostnadseffektivt, raskere og tidsbesparende.

Ønsker dere å høre mer om automatisering og Orgsys, ta kontakt.